Toiminta

Yhdistyksen toiminta

Keskeiset tavoitteet

  • vanhempain toiminnan järjestäminen
  • harrastus- ja virkistystoiminta autisteille ja aspergerhenkilöille sekä heidän perheilleen
  • toimia yhdyssiteenä terveys-, sosiaali- ja opetustoimen sekä perheiden välillä
  • koulutustoiminta
  • tiedotustoiminta sekä
  • autistien ja aspergerhenkilöiden sekä heidän perheidensä edunvalvonta.

Toiminnan sisältö

  • vertaisryhmätapaamiset
  • perheiden yhteiset retket ja tapahtumat
  • koulutustilaisuudet vanhemmille ja ammattihenkilöstölle
  • kokoukset.