Vertaisryhmät

Yhdistyksen vertaisryhmät

Yhdistyksen vertaisryhmät kokoontuvat noin kuukauden – 6 viikon välein. Vertaisryhmät on jaoteltu seuraavasti: